A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Tonga - Průvodce

O zajímavé poloze toňského království

Leží přesně na druhé straně od Londýna a holandský mořeplavec Ible Taisman jej před téměř 400 lety pojmenoval Amsterdam. Ano, řeč je o království Tonga, které se rozpíná na obrovské ploše napříč Tichým oceánem - mezi souostrovím Fidži, Samoou, Novým Zélandem a Cookovými ostrovy.

Poklidný ostrovní život

Kromě hlavního ostrova Tongapapu patří k toňskému království na 170 dalších ostrovů. Jedním z nich je i Euva. Místo, které si dodnes žije klidným tichomořským životem. Každou neděli vyrážejí všichni Tonžané do nejbližšího kostela. Nedělní mše se odehrává za procítěného zpěvu modlitebních písní. Společná návštěva kostela představuje důležitou společenskou a kulturní akci, která stmeluje obyvatele jednotlivých komunit napříč celým toňským souostrovím.

Kriketová vášeň málem přivedla zem do záhuby

Život v odlehlých vesnicích na ostrově Euva není ani v 21. století nikterak poznamenán výdobytky moderní civilizace. Přesto sem však západní misionáři jednu novinku přivezli – hru kriketu. Misionáři z Londýnské Misionářské Společnosti sebou přivezli kriket jak na Novou Kaledonii, tak i na Samou a Tongu, kde tamní obyvatelstvo kouzlu této hry okamžitě propadlo. V 90. letech 19. století dokonce hrozilo, že závislost tonžských mužů rozvrátí celé hospodářství. Tonžané vydrželi hrát kriket takřka bez přestání celé týdny.

V reakci na tuto situaci vydaly zdejší úřady nařízení, které prohlásilo hraní kriketu za přestupek proti veřejnému pořádku. Hrát kriket bylo oficiálně dovoleno pouze dva dny v týdnu. A kdo byl chycen při hraní mimo tyto dny, tomu byla vyměřena vysoká pokuta.

Euva – ráj panenské přírody i bájných legend

Ostrov Euva je rájem pro milovníky panenské přírody. Zdejší dochované tropické pralesy patří mezi nejrozsáhlejší v Západním Pacifiku. Aut je na ostrově jen pár, a tak se vyplatí spoléhat se spíše na vlastní nohy. Na jižní výspě ostrova se nachází zajímavé místo, poeticky přezdívané Skalní zahrada.
Mezi nesčetnými skalními formacemi bičovanými silným větrem vanoucím od Tichého oceánu se volně pasou divocí koně. Ostrov Euva je doslova opředený množstvím bájných legend. Snad nejznámější je tato:
Před dávnými časy tu žila jedna rodina, která byla tak chudá, že jedla jen ovoce zvané Fa. Když už rodina snědla ovoce ze všech stromů na ostrově, oba rodiče ze zoufalství a lásky ke svým dětem, skočili z útesu do vod Tichého oceánu. Po čase, když nezbývalo ovoce Fa ani pro jejich děti, všech sedm se jich vrhlo ze skály do moře za svými rodiči. Ale zde bájná legenda nekončí, naopak se od ní odvíjí množství dalších příběhů. Jedna místní báseň kupříkladu hovoří o tom, že se čas od času vynoří 7 želv jako reinkarnace sedmi mrtvých dětí a ty pak ze stromů jedí ovoce Fa.

O obyvatelích ostrova Euva

Během týdne se zdejší muži věnují rybolovu a ženy zemědělství a také se starají o své děti. Rodiny tu totiž často bývají velmi rozvětvené. Z asi 5000 Tonžanů, obývající ostrov Euva, jich mnoho pochází z největšího tonžského ostrova, ze kterého byli před více jak půl stoletím evakuování v důsledku ničivého výbuchu tamní sopky.

Je libo trochu opojení?

V kultuře Tonžanů zaujímá dominantní postavení pití psychotropního nápoje zvaného kava. Rostlině kava-kava, známé jako pepříkovník opojný, jsou připisovány léčebné účinky posilující organizmus. Používají se nasekané a rozdrcené kořeny této rostliny. Ty se rozemelou a vzniklý prášek se smíchá s vodou. Finálním produktem je jakási bahnitá voda, jejíž chuť je často přirovnávána…ano, rovněž k bahnu. Po její konzumaci odumře účastníkům kava party jazyk a současně se cítí velmi uvolněně. Nápoj kava užívají obyvatelé Tongy a také ostatních tichomořských ostrovů již více jak 3 000 let a možná právě proto žijí tak krásný a poklidný život.

Poslední editace textu: 9.11.2013 13:18

Články odjinud